Oferta ogólna

ASIT, oprócz systemów informatycznych ukierunkowanych na sieć Internet, ma też doświadczenie w systemach przemysłowych.

W ramach oferty dla przemysłu wykonujemy min:

  • układy sterowania maszynami i urządzeniami (projekty, programy dla PLC na sterowniki Omron, Siemens, GE Fanus, Hoerner),
  • systemy informatyczne: programy komputerowe służące do nadzorowania i monitorowania procesów, przemysłowe bazy danych, aplikacje analityczne, SPC (Statistical Process Controll - Statystyczne Sterowanie Procesami),
  • autorskie układy pomiarowe: pomiary bezprzewodowe dla urządzeń mobilnych, pomiary w niestandardowych warunkach,
  • maszyny i urządzenia na zamówienie (np. prasy do badań styropianu, prasy do badań gruntów).