Automatyzacja prasy do badań betonu

W ASIT opracowana została modernizacja prasy laboratoryjnej Typ PW-1. Jest to prasa wykorzystywana do badań betonu komórkowego na ściskanie. Celem modernizacji było uzyskanie większej dokładności i powtarzalności pomiarów oraz utworzenie komputerowej bazy danych wyników badań.

W celu zautomatyzowania pracy maszyny zastosowano sterownik programowalny z ekranem tekstowym.