BetKom

BetKom jest zintegrowanym systemem wspomagającym produkcję betonu komórkowego

W skład systemu wchodzą obecnie 4 aplikacje:

Laboratorium

Baza danych badań laboratoryjnych surowców i półproduktów (wapno, cement, piasek, szlam, odlewy).

Autoklawizacja

Nadzorowanie procesu autoklawizacji.
Podgląd wszystkich istotnych indykatorów na ekranie głównym (ciśnienia, temperatury, czas procesu, czas aktualnej fazy procesu, czas do następnej fazy procesu.
Podgląd szczegółów procesu.
Podgląd przebiegów dowolnych sygnałów w procesie (także nakładanie dowolnych przebiegów na jeden wykres).
System alarmów.
Możliwość dowolnych zmian programistycznych w celu dopasowania aplikacji do wymogów klienta

Prasa

Obsługa badań wytrzymałościowych betonu komórkowego.
Generowanie wydruków badania, raportów produkcyjnych i statystycznych.
Integracja z BetKom Lab (przypisywanie wyników badania wytrzymałości do rekordu odlewu).
integracja z BetKom Autoklawizacja (określanie i przypisywanie procesu autoklawizacji do odlewu w programie BetKom Lab).

Manager

Konfiguracja systemu oraz przegląd danych historycznych zebranych przez wszystkie aplikacje systemu.
Podgląd danych autoklawizacji.
Podgląd danych badań wytrzymałości.
Definiowanie krzywych wzorcowych ciśnienia dla procesu autoklawizacji.
Podgląd przebiegów zarejestrowanych wielkości procesowych (ciśnienia, temperatury itp).
Konfiguracja systemu.