Usługi

Oferujemy usługi w zakresie programowania w szczególności aplikacji dla przemysłu.

Aplikacje MES (Management Execution System), SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

Aplikacje do obsługi laboratorium zakładowych, zbierania danych obiektowych.

Aplikacje na terminale mobilne z systemem Android w szczególności do realizacji procesów produkcyjnych i biznesowych.

Programowanie sterowników maszyn i urządzeń (PLC).

Integracja maszyn i urządzeń z oprogramowaniem zarządzającym procesy produkcyjne i biznesowe.

Aplikacje zarządzania magazynem (WMS).

Aplikacje internetowe.