Referencje – Messa Magazyn

W marcu 2018 roku wdrożyliśmy moduł zarządzania magazynem w przedsiębiorstwie Blachdom PLUS w Rybarzowicach, jednego z wiodących producentów pokryć dachowych.

Wdrożenie objęło dostarczenie modułu Magazyn systemu Messa do zarządzania magazynem produktów gotowych oraz aplikacji na terminal mobilny dla pracowników.

Charakterystyka

Moduł Magazyn umożliwia definiowanie regałów magazynowych oraz przypisywanie lokalizacji produktu po odłożeniu na półkę regału za pomocą terminala mobilnego i skanowania kodów z etykiety produktu oraz półki regału. Informacja o położeniu produktu zapisuje się automatycznie do systemu Messa (wraz z data i godzina operacji oraz identyfikatorem pracownika) i jest dostępna w podglądzie zamówienia.

Dodatkowo aplikacja na terminalu mobilnym zapewnia dostęp do danych transportu (specyfikacji transportowych). Pracownik na terminalu ma w łatwy sposób dostęp do danych co powinien załadować oraz gdzie dokładnie znajduje się produkt do załadowania.

Korzyści

Znaczące skrócenie czasu załadunku dzięki dokładnym informacjom o położeniu produktu (nr regału i kod półki).

Śledzenie przepływu produktów (system zbiera informacje kto i kiedy odłożył produkt na półkę lub wydał do transportu).

Kontrola poprawności załadunku. Pracownik ma informacje na terminalu mobilnym czy wszystkie pozycje w specyfikacjach transportowych są wydane do transportu. Eliminuje to wysłanie niepełnych transportów co może wiązać się dodatkowymi kosztami dostarczenia produktów do klienta.

W typowych operacjach wdrożenie wyeliminowanie konieczności przygotowywania papierowych wersji specyfikacji załadunku.

 

Z firmą Blachdom PLUS współpracujemy od ponad 6 lat i jest to kolejne wdrożenie co potwierdza zadowolenie klienta z dostarczonych rozwiązań.

 

 

Referencje – BetKom

W okresie 10-2016 – 01-2018 wdrożony został system BetKom w zakładzie firmy Solbet Lubartów.

Wdrożenie obejmowało programy BetKom Autoklawizacja (monitoring procesu autoklawizacji), BetKom Prasa (zarządzanie badaniami wytrzymałościowymi), BetKom Lab (zarządzanie badaniami laboratoryjnymi) oraz BetKom Manager (zarządzania systemem, dane historyczne, raporty). Dodatkowo wykonano aktualizację systemu dozowania ścinki.

Efektem wdrożenia jest możliwość łatwego i szybkiego nadzorowania procesów produkcyjnych oraz uzyskanie możliwie pełnej informacji o produkcie (charakterystyki surowców, skład betonu, dane autoklawizacji, dane kontroli końcowej). Po zakończeniu procesu produkcji i kontroli wszystkie dane są  skorelowane z pojedynczym odlewem co pozwala na wygenerowanie raportu dla odlewu zawierającego wszystkie zapisane dla niego informacje. więcej...