Referencje – BetKom

W okresie 10-2016 – 01-2018 wdrożony został system BetKom w zakładzie firmy Solbet Lubartów.

Wdrożenie obejmowało programy BetKom Autoklawizacja (monitoring procesu autoklawizacji), BetKom Prasa (zarządzanie badaniami wytrzymałościowymi), BetKom Lab (zarządzanie badaniami laboratoryjnymi) oraz BetKom Manager (zarządzania systemem, dane historyczne, raporty). Dodatkowo wykonano aktualizację systemu dozowania ścinki.

Efektem wdrożenia jest możliwość łatwego i szybkiego nadzorowania procesów produkcyjnych oraz uzyskanie możliwie pełnej informacji o produkcie (charakterystyki surowców, skład betonu, dane autoklawizacji, dane kontroli końcowej). Po zakończeniu procesu produkcji i kontroli wszystkie dane są  skorelowane z pojedynczym odlewem co pozwala na wygenerowanie raportu dla odlewu zawierającego wszystkie zapisane dla niego informacje.

Dodatkowo poszczególne aplikacje systemu wykonują niezbędne obliczenia. Operator wpisuje surowe dane pomiarów co znacząco skraca czas operacji. Aplikacje umożliwiają także wygenerowanie okresowych raportów z określonych dziedzin (dostawy, produkcja, charakterystyki statystyczne wytrzymałości itp).

Referencje – Messa Magazyn

Referencje – Messa Magazyn

W marcu 2018 roku wdrożyliśmy moduł zarządzania magazynem w przedsiębiorstwie Blachdom PLUS w Rybarzowicach, jednego z wiodących producentów pokryć dachowych.

Wdrożenie objęło dostarczenie modułu Magazyn systemu Messa do zarządzania magazynem produktów gotowych oraz aplikacji na terminal mobilny dla pracowników.

Charakterystyka

Moduł Magazyn umożliwia definiowanie regałów magazynowych oraz przypisywanie lokalizacji produktu po odłożeniu na półkę regału za pomocą terminala mobilnego i skanowania kodów z etykiety produktu oraz półki regału. Informacja o położeniu produktu zapisuje się automatycznie do systemu Messa (wraz z data i godzina operacji oraz identyfikatorem pracownika) i jest dostępna w podglądzie zamówienia. więcej...